Föremål för bröllopstalet är bruden dotter eller yngre släkting) som kännetecknas av egenskaperna aktiv och ständigt på väg. Balans och stabilitet har, enligt talaren, så småningom börjat infinna sig, och en medvandrare på livsvägen är funnen. Fadern/talaren ser fram emot att livstakten dämpas till förmån för eftertanke och samspel i tvåsamheten.

Se utdrag ur talet här